ست مصرفی کولون هیدروتراپی

Introduction

ست مصرفی کولون هیدروتراپی شامل سه قسمت میباشد: لوله خرطومی، اسپکولوم و لوله شفاف.
این ست مصرفی با کیفیت بالا و با استفاده از مواد بهداشتی تولید شده و جهت شست و شوی روده با دستگاه کولون هیدروتراپی استفاده میشود.