کاتتر پایپل

Introduction

کاتتر پایپل برای تشخیص دقیق احتمال وجود سرطان رحم در افراد مشکوک، در اغلب موارد از اندومترِ رحم بیوپسی گرفته می‌شود. کاتتر پایپل به پزشک اجازه می‌دهد تا با استفاده از نیروی ساکشن و خراش سطحی، نمونه لازم جهت آزمون پاتولوژی را با کمترین تروما بدست آورد. این روش در سال‌های اخیر به دلیل هزینه کمتر، سرپایی بودن و عدم نیاز به بیهوشی در کاربردهای تشخیصی جایگزین کورتاژ سنتی (D&C) شده است.