دهانی آندوسکوپی

Introduction

در بسیاری از عمل‌های آندوسکوپی دستگاه گوارش باید لوله آندوسکوپ از دهان بیمار عبور کند. دهانی آندوسکوپی سبب جلوگیری از آسیب دیدن ‌آندوسکوپ و دهان بیمار می‌شود. لبه‌های دهانی از مواد با سختی بهینه ساخته می‌شوند تا ضمن خنثی نمودن فشار دندان‌ها، از آسیب‌دیدگی دهان بیمار جلوگیری شود.