کورت نمونه گیری اندومتر

Introduction

نمونه‌گیری اندومتر تکنیکی است که برای کاربردهای تشخیصی به کار می‌رود، مثلا تشخیص سرطان رحم، زمانبندی اندومتریال، و تشخیص وجود فیبروم رحم و کیست.