آخرین مقالات

گردهمایی صادرات محصولات ایرانی

کنوانسیون GBG با محوریت صادرات محصولات ایرانی 18 تا 20 تیرماه در هتل نووتل تهران برگزار شد. تجار و بازرگانان از 12 کشور جهان و همچنین شرکت های ایرانی از جمله شرکت پزشکی Masstec در این مراسم حضور داشتند.هدف از برگزاری این کنوانسیون کمک به ورود محصولات ایرانی به بازارهای بین المللی و تداوم حضور آنها در بازارهای بین المللی بود. تعداد زیادی از تولیدکنندگان ایرانی در زمینه های مختلف از جمله ساختمان، نفت و نفت و مواد غذایی و دارویی در این مراسم حضور داشتند که از جمله آنها می توان به شرکت پزشکی Masstec اشاره کرد.