آخرین مقالات

مراسم آخرین روز کاری اسفند ماه 98

در آخرین روز کاری اسفند ماه 98 ریاست محترم شرکت مسیح جناب آقای مهندس عمران امامی درشرکت مهندسی سلامت یار حکیم حضور پیدا کردند. در این مراسم ضمن خداحافظی کارمندان شرکت مسیح در این روز پایانی سال، جهت آمادگی برای شروع بدون وقفه و با عزم راسخ در سال ۹۹ و با تاکید بر شعار “به مددالهی کرونا رو شکست می دهیم”، برای یکدیگر سالی بسیار نیکو و همراه با سلامتی را آرزو کردند. ضمنا در پایان مراسم هدایایی جهت یادبود و تبریک سال نو توسط مدیرعامل شرکت به کارمندان اهدا گردید.