آخرین مقالات

عضویت شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در انجمن شرکت های دانش بنیان

عضویت شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در انجمن شرکت های دانش بنیان
عضویت شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در انجمن شرکت های دانش بنیان

شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در اردیبهشت ماه ۹۹ به انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان پیوست و در جلسه ای که با حضور ریاست محترم شرکت، جناب آقای مهندس سید عمران امامی برگزار شد به ایشان لوح عضویت و پرچم انجمن دانش بنیان اعطا گردید. انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان به عنوان تشکل فعالان اقتصادی حوزه فن‌آوری استان اصفهان در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است. هدف از این انجمن یکپارچه سازی توان فن آوران استان اصفهان، برندسازی و ایجاد هم افزایی در ابعاد مختلف تجاری بین فعالان حوزه فناوری می باشد.