شیلد محافظ صورت

Introduction

شیلد محافظ صورت یک محافظ کامل در مقابل ذرات آلوده پرتاب شده از دهان بیماران واگیردار (از جمله 19-COVID) است. ابعاد بهینه این محصول باعث می‌شود که چشم، دهان و صورت را از کلیه ذرات آلوده به خوبی حفاظت کند.