حضور شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدباقر نوبخت روز جمعه ششم تیرماه از پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیدن نمود. در این بازدید ضمن حضور در غرفه

بیشتر بخوانید