عضویت شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در انجمن شرکت های دانش بنیان

شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در اردیبهشت ماه ۹۹ به انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان پیوست و در جلسه ای که با حضور ریاست محترم شرکت، جناب آقای مهندس سید عمران امامی برگزار شد به ایشان لوح عضویت و پرچم انجمن دانش بنیان اعطا گردید. انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان به عنوان تشکل فعالان اقتصادی حوزه فن‌آوری استان اصفهان در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است. هدف از این انجمن یکپارچه سازی توان فن آوران استان اصفهان، برندسازی و ایجاد هم افزایی در ابعاد مختلف تجاری بین فعالان حوزه فناوری می باشد.

نوشته های مرتبط