نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران را در آبان ماه 1398 با همکاری پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران در تهران برگزار می نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.شرکت مهندسی سلامت یار حکیم از این کنگره بازدید خواهد داشت و از شما عزیزان برای شرکت در نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران (15 لغایت 17 آبان 1398، مرکز بین المللی همایش های رازی، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، تهران) دعوت به عمل می آورد زیرا موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی داد.