آخرین مقالات

هفدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

هفدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در مرکز همایش های بین المللی  هتل المپیک برگزار و شرکت مهندسی سلامت یار حکیم میزبان متخصصین زنان و زایمان و نازایی شد.در این کنگره که مورد استقبال پزشکان محترم بود سوزن نمونه برداری از تخمک این شرکت  معرفی و مورد استقبال قرار گرفت