حضور شرکت مسیح در اولین دوره مدرسه تابستانی مهندسی پزشکی در اصفهان

Biomedical Engineering

مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه نجف‌آباد، اولین دوره مدرسه تابستانی مهندسی پزشکی در اصفهان را برگزار کرد . این دوره شامل :
برگزاری چالش‌های علمی، بازدیدهای آموزشی باز از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و میزگرد و نشست‌های تخصصی، بود.

شرکت مهندسی سلامت یار حکیم نیز در این دوره باهدف
• وضعیت تولید تجهیزات در ایران در مقابل واردات
• چگونگی ارزیابی آینده‌ی تولید تجهیزات پزشکی
• پیش‌نیازهای تولید تجهیزات مصرفی
• نقش اداره‌ی کل تجهیزات
• نقش مسئول فنی تولید در شرکت
• ویژگی نیروهای شرکت‌های تولیدکننده
شرکت کرد.