از جمله محصولات شرکت مهندسی سلامت یار حکیم (مستک) کتتر های پیشرفته زنان درحوزه ناباروری،سوزن نمونه برداری از مغز استخوان در حوزه آنکولوژی و دستگاه کولون هیدروتراپی در حوزه گوارش می باشد.
کتتر های حوزه زنان شامل کتتر IUI،کاتتر پایپل،هیسترومتر،ست کتتر انتقال جنین و سوزن نمونه برداری از تخمک می باشد.