آخرین مقالات

کنگره بین المللی انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران – خرداد ۱۴۰۲

کنگره بین المللی انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

کنگره بین المللی انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در تاریخ دوم  تا پنجم خرداد ماه 1402 مشغول به کار کرد که در این کنگره شرکت مهندسی سلامت یار حکیم با استقبال خوب پزشکان این حوزه قرار گرفت .