دومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا)

دومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا)
دومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا) (WANA) طی روزهای 20 تا 21اردیبهشت 1402در شهر کاشی های آبی، شهر تاریخی اصفهان که به معماری و هنر ایرانی معروف است، برگزار می شود.این فرصت به ما امکان می دهد تا ایده ها را تبادل کنیم و در تحقیقات پیشرفته شرکت کنیم