تفاوت ای وی اف (IVF) با میکرواینجکش (ICSI )

IVF-ICSI

لقاح ای وی اف آزمایشگاهی (IVF) و میکروانجکشن (ICSI) دو روش کمک باروری هستند که برای درمان ناباروری استفاده می شوند. اصلی‌ترین تفاوت آی وی اف IVF و میکرواینجکشن ICSI در چگونه بارورشدن تخمک توسط اسپرم است

1-  ای وی اف IVF (لقاح آزمایشگاهی): 

IVF یک درمان  ناباروری پرکاربرد است که شامل لقاح تخمک و اسپرم در خارج از بدن در آزمایشگاه است. این روش معمولاً برای علل مختلف ناباروری از جمله :

 
مراحل اولیه ای وی اف (IVF) عبارتند از:
  • تحریک تخمدان: زن برای تحریک تخمدان ها و تولید چندین تخمک بالغ تحت تزریق هورمون قرار می گیرد.
  • گرفتن تخمک: تخمک ها با جراحی به روش آسپیراسیون با هدایت اولتراسوند از تخمدان های زن گرفته می شوند.
  • جمع‌آوری اسپرم: نمونه اسپرم مرد دریافت و بهترین اسپرم ها در آزمایشگاه شست و شو و انتخاب می شوند.
  • لقاح: تخمک و اسپرم در یک ظرف آزمایشگاهی ترکیب ولقاح از طریق توانایی اسپرم برای نفوذ به پوسته خارجی تخمک (zona pellucida) و ترکیب شدن با سیتوپلاسم تخمک اتفاق می افتد.
  • کشت جنین: جنین های به دست آمده به مدت چند روز در آزمایشگاه کشت می شوند.
  • انتقال جنین: یک یا چند جنین به رحم زن منتقل و جنین های زنده باقی مانده را می توان برای استفاده در آینده منجمد کرد.
 
2- ICSI (تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم):

ICSI شکل تخصصی IVF است که شامل تزریق مستقیم یک اسپرم به هر تخمک بالغ می شود.ICSI معمولاً زمانی توصیه می شود که مشکلاتی در کیفیت یا کمیت اسپرم وجود داشته باشد، مانند تعداد کم اسپرم، تحرک ضعیف اسپرم، یا شکل غیر طبیعی اسپرم. همچنین در مواردی که لقاح ناموفق قبلی در طی IVF صورت گرفته باشد نیز قابل استفاده است.

مراحل انجام ICSI مشابه IVF است، اما روند لقاح متفاوت است:

  • تحریک تخمدان و بازیابی تخمک: این مراحل همانند IVF است.
  • جمع آوری اسپرم: نمونه منی از مرد گرفته می شود.
  • تزریق اسپرم: به جای اجازه دادن به اسپرم برای لقاح طبیعی تخمک، یک اسپرم منفرد انتخاب و با استفاده از یک میکروسوزن  برای تزریق مستقیم اسپرم به سیتوپلاسم تخمک استفاده می شود. این تضمین می کند که لقاح انجام می شود حتی اگر مشکلاتی در مورد توانایی اسپرم برای نفوذ طبیعی به تخمک وجود داشته باشد.
  • کشت و انتقال جنین: این مراحل همانند IVF است.

تفاوت اصلی IVF و ICSI در روش لقاح است. در IVF، تخمک و اسپرم در ظرف آزمایشگاهی با هم مخلوط می شوند و لقاح به طور طبیعی انجام می شود. در ICSI، یک اسپرم به طور مستقیم به هر تخمک تزریق می شود. ICSI معمولاً زمانی استفاده می شود که مشکلاتی در کیفیت یا کمیت اسپرم وجود دارد، مانند تعداد کم اسپرم، تحرک ضعیف اسپرم، یا شکل غیر طبیعی اسپرم.

برای به حداکثر رساندن موفقیت لقاح و همچنین برای به دست آوردن جنین با کیفیت در روز پنجم یا ششم ضروری است که اسپرم توسط جنین شناس با توجه به کیفیت پارامترهای مختلف مانند شکل سر یا طول تاژک انتخاب شود.
میزان موفقیت IVF و ICSI بسته به عوامل مختلفی از جمله سن زن، علت ناباروری، کیفیت تخمک و اسپرم و تخصص کلینیک باروری می تواند متفاوت باشد. به طور کلی، IVF و ICSI از نظر میزان بارداری و نرخ تولد زنده، میزان موفقیت مشابهی را نشان داده‌اند

یکی از مزایای میکرواینجکشن این است که حتی اگر یک اسپرم سالم از مرد وجود داشته باشد این عمل قابل انجام است. مزیت دیگر میکرواینجکشن این است که اگر بیمار فاقد لوله های رحمی باشد نیز مشکلی در انجام این عمل به وجود نمی آید