بیست و چهارمین کنگره پژوهشگاه ابن سینا

همزمان با شروع بیست و چهارمین کنگره پژوهشگاه ابن سینا از محصول ست کتتر انتقال جنین این شرکت رونمایی شد.همچنین با افتخار این شرکت میزبان آقای دکتر افلاطونیان رییس اولین مرکز IVF  ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شد.