بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت مسیح

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اتفاق همراهان، از شرکت مهندسی سلامت یارحکیم ، بازدید کردند. دکتر مصطفی قانعی در بازدید از دستاوردهای نوین شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در زمینه گوارش، زنان، زایمان و نازایی با تاکید بر تولید محصول با کیفیت ایرانی حمایت خود را شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردند.