بازدید ریاست هولدینگ از خط تولید شیلد محافظ صورت

بازدید ریاست هولدینگ از خط تولید شیلد محافظ صورت

در اسفند ماه 98 ریاست محترم هولدینگ پورسینای حکیم جناب آقای دکتر محمدحسن امامی درشرکت مهندسی سلامت یار حکیم حضور پیدا کردند.
ایشان ضمن بازدید از خط تولید شیلد محافظ صورت مستک، از همراهی و تلاش های تیم تولید در این دوران حمایت و قدردانی کردند.