حضور شرکت مهندسی سلامت یار حکیم در بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدباقر نوبخت روز جمعه ششم تیرماه از پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیدن نمود.
در این بازدید ضمن حضور در غرفه شرکت های عضو پارک و آشنایی با محصولات فناورانه شرکت ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد پرداختن به شرکت های دانش بنیان یک اصل مهم برای تحقق جهش تولید است و با روش‌های سنتی نمی توان به این مهم دست یافت، از این رو حمایت و استفاده از ایده ها و نوآوری های شرکت های دانش بنیان نیاز است.
شرکت مسیح نیز در این بازدید در راستای اصل جهش تولید به معرفی محصولات فناورانه خود که غالباً برای اولین بار در ایران تولید شده اند پرداخت